Kontakt

Unitra Sp. z o.o.
ul. Przejazdowa 2B
02-496 Warszawa

  Administratorem Państwa danych osobowych są Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” z siedzibą w Zabrzu przy ul. ELZAB 1;
  Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Administratorem Państwa danych osobowych są Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” z siedzibą w Zabrzu przy ul. ELZAB 1;
  • Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
  • Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • Mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
  • podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne dla możliwości prowadzenia z Państwem kontaktu;
  • dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego kontaktu w oparciu o przesłane przez Państwa dane oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny dla ochrony dochodzonych roszczeń oraz okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
  • Dane osobowe nie będą podstawią podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.”